Historie

Historie naší rodinné pouti…
Rodina Helferů se odnepaměti živila prodejem a chovem koní, které mimochodem prodávala i české šlechtě. Václav Helfer se narodil roku 1896, ve svých 20ti letech začal obchodovat se svými koňmi, z jejichž prodeje si později pořídil první velký motorový řetízkový kolotoč, který byl na svou dobu moderní. Václav Helfer se oženil za Boženu Vocáskovou a pořídily si hipodrom ( jízdárna na malých koních ), houpačky, stavěcí střelnici. Božena Vocásková též pocházela z rodu světských, kteří se zabývali ochotnickým divadlem a kolotoči. Jejich první společná větší atrakce byla staročeská lochnesska, která byla zhotovena na zakázku v česku roku 1955. Spolu měli 17 dětí. Jejich další atrakce byli Raketa, velká střelnice, dětský kolotoč. V 50tých letech byli atrakce znárodněny státem a rodina byla zaměstnána v Parku kultury a oddechu. V 60tých letech rodina odcestovala s kolotoči pod PKO Žilina na slovensko, kde bylo volnější období pro podnikání v tomto směru. V 70tých letech se svépomocí postavila první hydraulická atrakce Létající labutě a Twister, která měla velký úspěch až do dnešních dnů. Počátkem 80tých let vznikly další atrakce – létající draci a autodrom. Do roku 1988 celá rodina hostovala pouze na slovensku. Po roce 1989 zrušeno PKO a atrakce se vrátily zpět majitelům. Od roku 1989 rodina obchodovala i prodejem hraček, suvenýrů a textilu. Od roku 1992 opět vyjeli s atrakcemi, ale hostovaly pouze v čechách. Nyní má lunapark Helfer k dispozici výše uvedené moderní atrakce a vlastníky atrakcí jsou pouze potomci rodiny Helferů.

Přejít nahoru