Datum / Čas Akce
29.04.2022 - 05.06.2022 Praha 4 – Krč
Praha 4 – Krč, Praha 4
10.06.2022 - 10.07.2022 Praha 11 – Háje
Praha 11 – Háje u metra, Praha 11
15.07.2022 - 17.07.2022 Zvole u Prahy
Zvole u Prahy, Zvole u Prahy
22.07.2022 - 24.07.2022 Mníšek pod Brdy
Mníšek pod Brdy u zámku, Mníšek pod Brdy
29.07.2022 - 31.07.2022 Strančice
Strančice, Strančice
05.08.2022 - 07.08.2022 Velké Popovice
Velké Popovice, Velké Popovice
05.08.2022 - 07.08.2022 Zásmuky u Kolína
Zásmuky u Kolína, Kolín, Zásmuky
11.08.2022 - 21.08.2022 Mukařov
Mukařov, Mukařov
26.08.2022 - 28.08.2022 Libčice nad Vltavou
Libčice nad Vltavou, Libčice nad Vltavou
01.09.2022 - 04.09.2022 Rakovník
Rakovník, Rakovník
09.09.2022 - 11.09.2022 Úvaly
Úvaly, Úvaly
15.09.2022 - 18.09.2022 Praha 9 – Vysočany
Praha 9 – Vysočany Na Břehu, Praha 9
24.09.2022 - 25.09.2022 Praha 9 – Prosek – Svatováclavská pouť
Praha 9 – Prosek, Praha 9
30.09.2022 - 02.10.2022 Praha 20 – Horní Počernice
Praha 20 – Horní Počernice, Praha 20
07.10.2022 - 09.10.2022 Praha 6 – Břevnov – Břevnovské posvícení
Praha 6 – Břevnov, Praha 6
14.10.2022 - 06.11.2022 Praha 11 – Háje
Praha 11 – Háje u metra, Praha 11