Jumping trampolíny

Prostor záboru: 11 x 11 m
Napětí: 220 V
Příkon: 2 kW

Přejít nahoru